• Ehitus ja remont
  • Väliste tehniliste kommunikatsioonide remont
  • Metallkonstruktsioonide valmistamine ja montaaž
  • Spetsialisti kohaletulek objektile töömahtude, tehnoloogiliste võimaluste määramiseks
  • Üksikasjalike eelarvete koostamine koos dežifreerimisega tööjõukulu järgi, materjalide ja mehhanismide loeteluga
  • Termograafia, hoonete ja rajatiste tehniline ekspertiis moodsate seadmete abil, mis võimaldavad määrata ehituskonstruktsioonide, küttesüsteemide, veevarustuse soojuskadusid
  • Ehituse juhtimine, millesse kuulub täielik projekteerimisele ja eelarvestusele vastav ehitustööde kompleksi juhtimine
 

 

Copyright © 2007 OÜ Strepton