Viimase 4 aasta suurimad objektid:

  • Müüritistööd Balti Elektrijaama katelde remontimisel
  • Isolatsioonitööd
  • Narva linna soojustrasside avariiliste lõikude remontimine eelisoleeritud torudega
  • Alltöövõtu tööd 2 soojusmagistraali renoveerimisel
  • Raudbetoonist kinnistugede rajamine soojustrassde renoveerimisel
  • Narva linna ning Olgina ja Sillamäe asula korteriühistute majakatuste remont
  • Narva linna korteriühistute trepikodade kosmeetiline remont
  • Kreenholmi vabrikute rekonstrueerimistööd, kosmeetilised remondid, betoonpõrandate rajamine, angaari ehitamine Viimistlusvabrikus
  • Lasteaia renoveerimine Vitu asulas Harjumaal
  • Vaivara vallas asuva memoriaali heakorrastus ja teede remont
 

 
 

 

Copyright © 2007 OÜ Strepton